Thursday, 29 September 2022
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

พ.ต.ต.ณัฐพล กฤษหมื่นไวย

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

 

Immigration Bureau Online Service

 

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00397668
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
5553
6365
390253
12434
6391
397668

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-29 00:42

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

 

วิสัยทัศน์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ การอำนวยความยุติธรรมและการบริการคนเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
พันธกิจ
  1. เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการวาง แผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
  2. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ค่านิยม
"สามารถ   สุจริต   สากล"

วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

วิสัยทัศน์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองภาค 5

นโยบายการปฏิบัติราชการของ ผบก.ตม.5