Tuesday, 28 September 2021
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

 

Immigration Bureau Online Service

 

Presentation

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00300356
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
540
895
297075
6433
8523
300356

Your IP: 162.158.165.229
2021-09-28 09:39

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

 

วิสัยทัศน์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ การอำนวยความยุติธรรมและการบริการคนเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
พันธกิจ
  1. เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการวาง แผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
  2. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ค่านิยม
"สามารถ   สุจริต   สากล"

วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง