Thursday, 29 September 2022
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์

พ.ต.ต.ณัฐพล กฤษหมื่นไวย

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

 

Immigration Bureau Online Service

 

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00397730
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
71
5553
6427
390253
12496
6391
397730

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-29 01:23

nakhonsawan.immigration

บก.ตม. 5 ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.สุรชัย เอี่ยมผึ้ง ผกก.ฝอ.บก.ตม.5 พร้อมคณะตรวจราชการ บก.ตม. 5 ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ตม.จว.นครสวรรค์ โดยมี พ.ต.ต.ณัฐพล กฤษหมื่นไวย สว.ตม.จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผกก.ฝอ.บก.ตม.5 ได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างเคร่งครัด

ประชุมบริหารข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 08.45 น.

พ.ต.ต.ณัฐพล กฤษหมื่นไวย สว.ตม.จว.นครสวรรค์ ได้ประชุมบริหารข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ตม.จว.นครสวรรค์

 

การรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง

การเผาในที่โล่ง (Open Burning) เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักแหล่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซต่าง ๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ อาทิ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมทั้งฝุ่นละออง ควัน เถ้า ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาหญ้าหรือขยะริมทางเส้นทางจราจร เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย เนื่องจากหมอกควันที่เกิด ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้การเผากลางแจ้งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่า เผาไหม้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กว้าง ซึ่งการเผาในที่โล่งเกิดจาก 3 กิจกรรม หลัก ดังนีh

1. การเผาเศษพืชเศษวัสดุภาคการเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ในการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตสูง สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมดินที่จะทำการเพาะปลูก ซึ่งจะต้องมีการถากถางพื้นที่เพื่อกำจัดเศษพืช วิธีการที่ง่าย สะดวกและประหยัด สำหรับเกษตรกรที่นิยมใช้กันมาก คือ การเผา

2. การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน

3. ไฟป่า "ไฟป่า" คือไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะลุกลามเข้าป่าธรรมชาติหรือสวนป่า ไฟป่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบที่จำเป็น 3 ประการคือ เชื้อเพลิง ออกซิเจนและความ ร้อน มารวมตัวกันในสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะเกิดการลุกไหม้

1) เชื้อเพลิง ได้แก่ อินทรีย์สารทุกชนิดที่ติดไฟได้ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ ตอไม้ กอไผ่ ลูกไม้ หญ้า วัชพืช รวมไปถึงดิน อินทรีย์ (Peat soil) และชั้นถ่านหินที่อยู่ใต้ ผิวดิน (coal seam) 2) ออกซิเจน ออกซิเจนเป็นก๊าซที่เป็นองค์ประกอบหลักของอากาศทั่วไปในป่า จึงมีการกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ปริมาณและสัดส่วนอาจแปรผันได้ตามความเร็วและทิศทางลม 3) ความร้อน แหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดไฟป่า แบ่งเป็น2ประการ คือ แหล่งความร้อนจากธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิ่งไม้ การรวมของแสงอาทิตย์ผ่านหยดน้ำค้าง ภูเขาไฟระเบิดและแหล่งความร้อนจากการกระทำ ของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการจุดไฟในป่าด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน สาเหตุของการเกิดไฟป่า ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ

1) เกิดจากธรรมชาติ ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกันภูเขาไฟ ระเบิดก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่อง ผ่านหยดน้ำ ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ตัวเองของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

2) เกิดจากมนุษย์ ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ สำหรับประเทศไทยถือได้ว่า ไฟป่าทั้งหมดเกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กันไป ได้แก่

2.1) เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บหาของป่า ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ำผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟ ส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นที่ป่าโล่งเดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่าง ๆ ในขณะที่อยู่ในป่า

2.2) เผาไร่ เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไปโดยปราศจากการทำแนวกันไฟ และปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

2.3) แกล้งจุด ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา เรื่องที่ทำกิน หรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้ ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า

2.4) ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดับ หรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นป่า เป็นต้น

2.5) ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือจุดไฟเพื่อให้แมลงบินหนีไฟ นกชนิด ต่าง ๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้าเพื่อให้หญ้าแตกระบัด ล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่นกระทิง กวางกระต่ายมากินหญ้าแล้วดักรอยิงสัตว์นั้น

2.6) เลี้ยงปศุสัตว์ ประชาชนที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่ง มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ 2.7) ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ แต่จุด เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี’65

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา จาก 4 กลุ่มผู้สมัคร ได้แก่

(1) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา

(2) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 อัตรา

(3) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 20 อัตรา และ

(4) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 อัตรา โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย การสอบภาควิชาการ (การสอบข้อเขียนและทดสอบวิภาววิสัย) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบพลศึกษา การตรวจร่างกาย การทดสอบทางสุขภาพจิต พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ การวัดขนาดร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับช่องทางการสมัครสอบแข่งขันและสามารถเข้าชมรายละเอียดประกาศการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์

https://admission.rpca.ac.th หรือ http://www.admission-rpca.com หรือ https://rpca.ac.th

โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. โดยผู้สมัครสอบที่ชำระเงินและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะดำเนินการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีการเปิดรับสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือสถานที่อื่นใด